NOVINKY
 1. Mladí Piráti otočili skóre až v dvoch zápasoch!
 2. Prehra po nájazdoch
 3. Juniori prehrali v predĺžení
 4. Lekcia od obhajcu
 5. Z Humenného v U17 sme doviezli dve víťazstvá
 6. Výborný vstup Pirátov do novej sezóny! Tri body sú doma!
 7. Juniori vstúpili do extraligy víťazne!
 8. Lipták dal reprezentácii zbohom, v Poprade si chce hokejbal užívať
 9. Súťaž s Popradskými pirátmi!
 10. Druhé víťazstvo v príprave, tentoraz bez inkasovaného gólu
 11. Vitaj doma, Libor! 
 12. Lipo, vitaj doma!
 13. Prvý prípravný zápas pred novou sezónou sme vyhrali po nájazdoch
 14. Vitaj doma, Marek!
 15. Dávid, vitaj medzi Pirátmi!
 16. Denis, vitaj medzi nami!
 17. Mužstvo začalo letnú prípravu na novú sezónu 25. júla
 18. Hokejbalový kemp mal u detí úspech
 19. Piráti posilňujú
 20. Štyria Piráti v reprezentačnom drese získali bronz na Európskom pohári!
 21. Dve mužstvá z Popradu skončili na Országh cupe 2022 v osemfinále
 22. Strieborní Piráti U10 na MAMUT CUPe
 23. Šanca na rozvoj pre Tatranskú hokejbalovú ligu
 24. Víťazom Tatranskej hokejbalovej ligy sa stal Leopoldov Poprad
 25. Országh cup 2022 je už vyžrebovaný
 26. V extralige U17 sme získali bronz!
 27. Juniori majú extraligový bronz!
 28. Prvá sezóna Pirátov je za nami
 29. Ponuka na náš klubový hokejbalový kemp
 30. Víťazstvo Pirátov U11 na President Cup 2022
 31. Országh cup predstavil Pirátov
 32. Antoška nešetril kritikou, Popradu by mohla facka pomôcť
 33. Fotogaléria účasti Pirátov na PRESIDENT CUP 2022 v kategórii U11

About Splash

Splash — the flagship project of digital sports publishing house Tribuna Online: a platform for communication about sports in all its manifestations.

The average monthly audience of Splash exceeds 7 million users. We strive to deliver information and help communicate sports fans in all niches and on all technological platforms. Our goal is to give each user the most suitable content and services, for which we make extensive use of our analytical capabilities. We are traditionally widely represented in social networks, and our applications dominate the English-speaking mobile.

Check out a few more great camis under $100 below. Even as an adult I still get excited for new sportswear pieces.
— Timothy Scorsese

Our editorial team cooperates with the best journalists of the country and creates the loudest materials about World sport. The social network „Tribune“ unites more than a million users who discuss sports in their blogs, forums and statuses. Among the participants of the Tribune are well-known journalists, TV presenters, athletes and coaches, as well as representatives of sports clubs and niche sports publications. The statistical base of Splash is the most detailed in United States and Europe, which helps us to support a wide range of fantasy games based on real data.

We create the best advertising special projects in the field of sports, applying deep knowledge of the audience to solve the problems of our customers. More details about special projects, audience, possible advertising formats and conditions.

Our contacts, employees and vacancies. The latest news of the project.

Other products of Tribuna Online:

 • Thematic mobile applications on sports, teams and tournaments;
 • International football application of the second screen Scores & Video;
 • Site and applications Splash in United States and Europe.

Advertising on Splash

Splash provides ample opportunities for advertising on the site (display advertising, native advertising, video advertising), in mobile applications (display advertising, exclusive sponsorship), as well as the development of special projects for the strategic objectives of the brand.

Contact Information

Exclusive sales representative on the site Splash — advertising agency IMHO VI.
Phone
+1 (234) 567 89 00
Fax
+1 (234) 567 89 01
To advertise, you can also contact the sales department of Splash:
Phone
+1 (234) 567 89 10

placeholder
Kevin Eastwood
Director of Sales

placeholder
Will Kennedy
Senior Sales Manager

placeholder
Woody Timberlake
Manager for Work with Agencies

placeholder
Samantha Silverman
Senior Special Projects Manager

placeholder
Liam Korwin
Senior Affiliate Manager
AccessPress Not installed
placeholder

Demos

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin