NOVINKY
 1. Mladí Piráti otočili skóre až v dvoch zápasoch!
 2. Prehra po nájazdoch
 3. Juniori prehrali v predĺžení
 4. Lekcia od obhajcu
 5. Z Humenného v U17 sme doviezli dve víťazstvá
 6. Výborný vstup Pirátov do novej sezóny! Tri body sú doma!
 7. Juniori vstúpili do extraligy víťazne!
 8. Lipták dal reprezentácii zbohom, v Poprade si chce hokejbal užívať
 9. Súťaž s Popradskými pirátmi!
 10. Druhé víťazstvo v príprave, tentoraz bez inkasovaného gólu
 11. Vitaj doma, Libor! 
 12. Lipo, vitaj doma!
 13. Prvý prípravný zápas pred novou sezónou sme vyhrali po nájazdoch
 14. Vitaj doma, Marek!
 15. Dávid, vitaj medzi Pirátmi!
 16. Denis, vitaj medzi nami!
 17. Mužstvo začalo letnú prípravu na novú sezónu 25. júla
 18. Hokejbalový kemp mal u detí úspech
 19. Piráti posilňujú
 20. Štyria Piráti v reprezentačnom drese získali bronz na Európskom pohári!
 21. Dve mužstvá z Popradu skončili na Országh cupe 2022 v osemfinále
 22. Strieborní Piráti U10 na MAMUT CUPe
 23. Šanca na rozvoj pre Tatranskú hokejbalovú ligu
 24. Víťazom Tatranskej hokejbalovej ligy sa stal Leopoldov Poprad
 25. Országh cup 2022 je už vyžrebovaný
 26. V extralige U17 sme získali bronz!
 27. Juniori majú extraligový bronz!
 28. Prvá sezóna Pirátov je za nami
 29. Ponuka na náš klubový hokejbalový kemp
 30. Víťazstvo Pirátov U11 na President Cup 2022
 31. Országh cup predstavil Pirátov
 32. Antoška nešetril kritikou, Popradu by mohla facka pomôcť
 33. Fotogaléria účasti Pirátov na PRESIDENT CUP 2022 v kategórii U11

Mládež

DORAST

Družstvo HK IMS-East Popradskí Piráti – Dorast U18

Družstvo HK IMS-East Popradskí Piráti – Dorast U17

Tréner: Milan VASTUŠKO

Asistent trénera: Matúš GARČAR

ŽIACI

Družstvo HK IMS-East Popradskí Piráti – Žiaci U16

V júni 2021 družstvo U16 vyhralo v Trebišove Slovenský pohár!

Zápasy: Poprad – Trebišov 5:3, – Košice 4:2, – Vranov n/T 3:4sn, – Martin 0:10. Semifinále: Poprad – Košice 4:0. Finále: Poprad – Martin 5:2.

Individuálne ocenenia: Najlepší brankár: Marcel Tencer. Najlepší útočník: Pavol Čech (obidvaja HK IMS-East Popradskí Piráti Poprad).

Tréner: Milan VASTUŠKO

Asistent trénera: Matúš GARČAR

Extraligové družstvo HK IMS-East Popradskí Piráti – Žiaci U14

Tréner: Daniel LIPÁR

Asistent trénera: Nikodém ŠULÍK

Extraligové družstvo HK IMS-East Popradskí Piráti – Žiaci U12

Tréner: Marek LINDEMAN

Asistent trénera: Miroslav ŠELENG

Družstvo HK IMS-East Popradskí Piráti – Žiaci U10

Tréner: Marek DRVÁR

Družstvo HK IMS-East Popradskí Piráti – Žiaci U8

BRANKÁRI

Tréner brankárov: Samuel HRABOVSKÝ

Demos

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin