NOVINKY
 1. Mladí Piráti otočili skóre až v dvoch zápasoch!
 2. Prehra po nájazdoch
 3. Juniori prehrali v predĺžení
 4. Lekcia od obhajcu
 5. Z Humenného v U17 sme doviezli dve víťazstvá
 6. Výborný vstup Pirátov do novej sezóny! Tri body sú doma!
 7. Juniori vstúpili do extraligy víťazne!
 8. Lipták dal reprezentácii zbohom, v Poprade si chce hokejbal užívať
 9. Súťaž s Popradskými pirátmi!
 10. Druhé víťazstvo v príprave, tentoraz bez inkasovaného gólu
 11. Vitaj doma, Libor! 
 12. Lipo, vitaj doma!
 13. Prvý prípravný zápas pred novou sezónou sme vyhrali po nájazdoch
 14. Vitaj doma, Marek!
 15. Dávid, vitaj medzi Pirátmi!
 16. Denis, vitaj medzi nami!
 17. Mužstvo začalo letnú prípravu na novú sezónu 25. júla
 18. Hokejbalový kemp mal u detí úspech
 19. Piráti posilňujú
 20. Štyria Piráti v reprezentačnom drese získali bronz na Európskom pohári!
 21. Dve mužstvá z Popradu skončili na Országh cupe 2022 v osemfinále
 22. Strieborní Piráti U10 na MAMUT CUPe
 23. Šanca na rozvoj pre Tatranskú hokejbalovú ligu
 24. Víťazom Tatranskej hokejbalovej ligy sa stal Leopoldov Poprad
 25. Országh cup 2022 je už vyžrebovaný
 26. V extralige U17 sme získali bronz!
 27. Juniori majú extraligový bronz!
 28. Prvá sezóna Pirátov je za nami
 29. Ponuka na náš klubový hokejbalový kemp
 30. Víťazstvo Pirátov U11 na President Cup 2022
 31. Országh cup predstavil Pirátov
 32. Antoška nešetril kritikou, Popradu by mohla facka pomôcť
 33. Fotogaléria účasti Pirátov na PRESIDENT CUP 2022 v kategórii U11

Úspechy klubu

2019

Založenie hokejbalového klubu v Popradskí Piráti.

3. miesto v kategórii U11 na TOPOĽČANY CUP

2020

1. miesto v kategórii U12 na NITRAWA CUP

2. miesto v kategórii U11 na PRESIDENT CUP

2. miesto v kategórii U12 na TOPOĽČANY CUP

3. miesto v kategórii U10 na PRESIDENT CUP

2021

Víťazi Slovenského pohára (MAMUT CUP) v kategórii U16.

24. september – otvorenie nového hokejbalového ihriska na ulici Mládeže v Poprade.

2022

1. miesto v kategórii U11 na PRESIDENT CUP

3. miesto v kategórii U17 v Slovenskej hokejbalovej extralige

3. miesto v kategórii U20 v Slovenskej hokejbalovej extralige

Viacerí hráči už aj nastúpili v reprezentačnom drese Slovenska, a to v rôznych vekových kategóriách

Demos

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin