NOVINKY
 1. Jesennú časť ukončili Piráti štýlovým víťazstvom
 2. Kvarteto Pirátov dostalo pozvánku na reprezentačné sústredenie
 3. Piráti sú v polovici základnej časti na druhom mieste!
 4. Pirátsky šok pre majstra
 5. V extralige U16 sme druhí
 6. V nominácii na sústredenie do Žiliny je aj kvarteto Pirátov!
 7. Dve víťazstvá a jedna prehra na turnaji U18
 8. Piráti vstupujú do sezóny takmer v každej vekovej kategórii
 9. Kvarteto Pirátov sa zúčastnilo majstrovstiev sveta v kategórii Masters!
 10. Miroslav Dragun bol zvolený za prezidenta Slovenskej hokejbalovej únie
 11. Kvarteto Pirátov ide na MS U18
 12. Leonard Roth ide na svetový šampionát U16
 13. Hokejbalová únia má nové logo
 14. Letný hokejbalový kemp bude aj tohto roku
 15. Mladí Piráti získali na President cupe bronz!
 16. Bod z Košíc potvrdil siedme miesto Pirátov
 17. Zmeny v štruktúrach únie,  zmluva s ministerstvom je podpísaná
 18. Jarný vstup Pirátov bol v znamení spoznávania sa s novými podmienkami i hráčmi
 19. Z prvého jarného dvojkola doviezli popradskí Piráti dva body
 20. Nová posila Pirátov prichádza až z Prahy!
 21. Reprezentačný pozdrav dvoch Pirátov zo sústredenia
 22. Piráti vstúpia do jarnej časti šesťbodovým zápasom
 23. Pomôžte Pirátom poukázaním 2% z vašich daní!
 24. Nový Pirát v klube
 25. Slovenská hokejbalová únia vyhlásila anketu Hokejbalista roka 2022
 26. Vyšiel hokejbalový magazín
 27. Kvarteto Pirátov je nominovaných na reprezentačné sústredenie juniorov
 28. Dvaja Piráti boli na reprezentačnom sústredení
 29. Trojica Pirátov je nominovaná na reprezentačné sústredenie mužov
 30. Traja Piráti v reprezentácii U18
 31. Obranu Pirátov posilní Miroslav Olejník
 32. Piráti odohrali prípravný zápas proti reprezentácii do 23 rokov
 33. Dvaja Piráti sú v reprezentačnej nominácii juniorov
 34. Šťastné a veselé!
 35. Piráti vyhrali President cup U11
 36. Nešťastná prehra v Nitre po nájazdoch
 37. Vysoká prehra juniorov pod Zoborom
 38. Tri víťazstvá U17 na turnaji v Košiciach
 39. Na ihrisku majstra sme nezabodovali
 40. O prehre juniorov v Bratislave rozhodla už prvá tretina
 41. Traja piráti v reprezentačnej nominácii
 42. Vysoké víťazstvo juniorov s Trebišovom
 43. Hlavný organizátor Országh cupu je v štruktúrach medzinárodnej hokejbalovej federácie!
 44. Turnaje MAMUT CUP budú v roku 2023 na východe i na západe republiky
 45. Slovenská hokejbalová reprezentácia mužov má nového trénera
 46. Z Martina doviezli Piráti všetky body
 47. Dôležité víťazstvo Pirátov v Turci
 48. Z Vranova doviezli Piráti všetky body
 49. Bezgólový zápas so šťastným koncom pre súpera
 50. Piráti U12 vyhrali na turnaji opäť dva zápasy
 51. Po štyroch prehrách prišiel šesťbodový víkend
 52. Dva body pre Pirátov z východoslovenského derby
 53. Z dvojkola sme doviezli iba bod
 54. Únia vypísala konkurz na trénerov štátnych reprezentácií
 55. Neľahké víťazstvo Pirátov v derby zápase
 56. Prvá prehra juniorov
 57. Piráti v prípravke vyhrali dva zápasy
 58. Vysoké víťazstvo na nulu a prehra s vicemajstrom
 59. V kategórii U12 sú Piráti na druhom mieste
 60. Mladí Piráti otočili skóre až v dvoch zápasoch!
 61. Prehra po nájazdoch
 62. Juniori prehrali v predĺžení
 63. Lekcia od obhajcu
 64. Z Humenného v U17 sme doviezli dve víťazstvá
 65. Výborný vstup Pirátov do novej sezóny! Tri body sú doma!
 66. Juniori vstúpili do extraligy víťazne!
 67. Lipták dal reprezentácii zbohom, v Poprade si chce hokejbal užívať
 68. Súťaž s Popradskými pirátmi!
 69. Druhé víťazstvo v príprave, tentoraz bez inkasovaného gólu
 70. Vitaj doma, Libor! 
 71. Lipo, vitaj doma!
 72. Prvý prípravný zápas pred novou sezónou sme vyhrali po nájazdoch
 73. Vitaj doma, Marek!
 74. Dávid, vitaj medzi Pirátmi!
 75. Denis, vitaj medzi nami!
 76. Mužstvo začalo letnú prípravu na novú sezónu 25. júla
 77. Hokejbalový kemp mal u detí úspech
 78. Piráti posilňujú
 79. Štyria Piráti v reprezentačnom drese získali bronz na Európskom pohári!
 80. Dve mužstvá z Popradu skončili na Országh cupe 2022 v osemfinále
 81. Strieborní Piráti U10 na MAMUT CUPe
 82. Šanca na rozvoj pre Tatranskú hokejbalovú ligu
 83. Víťazom Tatranskej hokejbalovej ligy sa stal Leopoldov Poprad
 84. Országh cup 2022 je už vyžrebovaný
 85. V extralige U17 sme získali bronz!
 86. Juniori majú extraligový bronz!
 87. Prvá sezóna Pirátov je za nami
 88. Ponuka na náš klubový hokejbalový kemp
 89. Víťazstvo Pirátov U11 na President Cup 2022
 90. Országh cup predstavil Pirátov
 91. Antoška nešetril kritikou, Popradu by mohla facka pomôcť
 92. Fotogaléria účasti Pirátov na PRESIDENT CUP 2022 v kategórii U11

Demos

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin