NOVINKY
 1. Dve mužstvá z Popradu skončili na Országh cupe 2022 v osemfinále
 2. Strieborní Piráti U10 na MAMUT CUPe
 3. Šanca na rozvoj pre Tatranskú hokejbalovú ligu
 4. Víťazom Tatranskej hokejbalovej ligy sa stal Leopoldov Poprad
 5. Országh cup 2022 je už vyžrebovaný
 6. V extralige U17 sme získali bronz!
 7. Juniori majú extraligový bronz!
 8. Prvá sezóna Pirátov je za nami
 9. Ponuka na náš klubový hokejbalový kemp
 10. Víťazstvo Pirátov U11 na President Cup 2022
 11. Országh cup predstavil Pirátov
 12. Antoška nešetril kritikou, Popradu by mohla facka pomôcť
 13. Fotogaléria účasti Pirátov na PRESIDENT CUP 2022 v kategórii U11
 14. Víťazstvo na turnaji v kategórii U10

Demos

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin