LETNÝ HOKEJBALOVÝ KEMP V POPRADE!

Od 11. do 15. júla 2022 bude prebiehať v Centre voľného času v Poprade 1. ročník hokejbalového kempu pre deti od 6 – 14 do rokov.

Na kempe čaká deti veľa hokejbalu, kvalifikovaní tréneri, množstvo zážitkov, zábavy, súťaže a mnoho ďalšieho.

Prihlášky posielajte na e-mail hokejbaltj@gmail.com.