Športovo-technická komisia Slovenskej hokejbalovej extraligy rokovala ohľadom odstúpenia mužstva Svidníka zo súťaže mužov.

Komisia na základe odstúpenia družstva HBK Lion Svidník zo Slovenskej hokejbalovej extraligy muži schválila, že výsledky zápasov prvej polovice súťaže tohto družstva budú ponechané v platnosti a zápasy druhej polovice súťaže tohto družstva budú anulované podľa Súťažného poriadku SHBÚ, časť IV, čl. 2, odst. 1.

Neodohrané zápasy prvej polovice tohto družstva budú skontumované nasledovne:

8. kolo HBK Hokejmarket Skalica – HBK Lion Svidník 5: 0 kontumačne
9. kolo Leaders Bratislava – HBK Lion Svidník 5: 0 kontumačne
10. kolo HBK PROTEF Považská Bystrica – HBK Lion Svidník 5: 0 kontumačne