Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste celý rok stáli za nami a podporovali nás v tom čo robíme.

Želáme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu tých najbližších, nech je nový rok plný radosti, šťastia a hlavne zdravia.

Tešíme sa na spoluprácu aj v roku 2022!