Presne pred dvomi mesiacmi (24. 2. 2024) sa v Žiline uskutočnila Konferencia Slovenskej hokejbalovej únie, ktorej sa uskutočnila aj voľba nových členov do výkonného výboru únie.

Na tri uvoľnené posty sa prihlásili štyria kandidáti, z toho Jeden z nich bol nominant športovcov (Jaroslav Šalka). Medzi ďalšími tromi bol aj kandidát nášho klubu, a to prezident popradských pirátov Daniel Lipár.

Je potešiteľné konštatovať, že v tajnom hlasovaní dostal najviac hlasov práve náš zástupca Daniel Lipár (13). Spolu s druhým postupujúcim Matúšom Gmitterom z Bardejova (11 hlasov) sa tak stali členmi vrcholného orgánu Slovenskej hokejbalovej únie a sú jedinými zástupcami z východného Slovenska.

Nepochybujeme o tom, že jeho rukopis v tejto funkcii bude mať jasnú pečať a povedie k rozvoju hokejbalu na Slovensku!