Nie je tajomstvom, že zápasy Tatranskej hokejbalovej ligy sa hrali v Poprade na starom hokejbalovom ihrisku. Až zápasy finále a záverečný zápas o tretie miesto sa odohrali na novom ihrisku pri Centre voľného času na ulici Mládeže.

Vedenie súťaže a vedenie hokejbalového klubu Pirátov, ktorý má areál nového ihriska od Mesta Poprad v prenájme, si v závere sezóny našli čas na to, aby prerokovali možnosť, že budúca sezóna Tatranskej hokejbalovej ligy sa bude hrať celá na novom ihrisku.

Výsledkom týchto rokovaní je dohoda, že za určitých podmienok nie je problém, aby sezóna 2022/2023 sa odohrala celá na novom ihrisku.

Hlavnou podmienkou je prispôsobenie sa hracím časom klubu extraligových Pirátov, ktorí si nemôžu počas sezóny dovoliť narušiť stanovené časy extraligových zápasov, a to sa týka každej z kategórií. To by malo za následok minimálne finančné postihy pre klub, čo si Piráti nemôžu dovoliť.

Ďalšou dôležitou podmienkou je, aby sa počas zápasov Tatranskej hokejbalovej ligy prísne dodržiavala disciplína hráčov. Ihrisko sa totiž nachádza v blízkosti obytnej časti sídliska a klub Pirátov, ako nájomca ihriska, si nemôže dovoliť, aby nejakým spôsobom narastali sťažnosti na neslušné správanie hokejbalistov na ihrisku. Klub má totiž počas svojich zápasov i tréningov nastavené prísne pravidlá v tomto smere a nechce z tejto svojej priority nijako zľaviť.

Je preto potrebné, aby už od začiatku, pri prihlasovaní sa do nového ročníka, boli vedenia klubov oboznámené o týchto zmenách. Nová sezóna tak dostala novú šancu, odohrá sa v oveľa komfortnejšom prostredí, ale za sprísnenia právomocí pre vedenie ligy i pre rozhodcov. Tí totiž budú hlavnými nositeľmi nielen čistoty hry, ale aj správania sa na ihrisku.

Tatranská hokejbalová liga tak dostala nový impulz. Má tak šancu byť ešte atraktívnejšia ako doteraz a v neposlednom rade môže aj prilákať nových sponzorov a tak sa postupne i skvalitniť. Všetko je to ale v rukách samotných hráčov ako dokážu túto šancu na rozvoj ligy využiť, lebo ak ju nevyužijú, tak sa súťaž nielen vráti na staré ihrisko, ale môže to celú súťaž aj zlikvidovať.