Vo štvrtok 30. decembra 2021 sa uskutočnilo v budove Centra voľného času v Poprade rokovanie vedenia klubu prezidenta Daniela Lipára a viceprezidenta klubu Mareka Remžu s klubovými trénermi Martinom Sminčákom, Milanom Vastuškom a Matúšom Garčarom. Stretnutie sa zúčastnil aj nový člen a poradca vedenia klubu Pavol Humeník.

Viceprezident klubu Marek Remža najskôr informoval klubových trénerov o začiatku spolupráce klubu s jeho novým členom, ktorým je zakladateľ kežmarského hokejbalu Pavol Humeník. V klube bude mať na starosti prioritne webovú stránku klubu a informačné zápasové bulletiny. V klube bude pracovať aj ako poradca pre chod klubu, a to hlavne čo sa týka marketingu, reklamy či spolupráce s trénermi.

Potom viceprezident následne informoval o pripravovanom stretnutí delegátov Slovenskej hokejbalovej únie, ktoré by sa malo uskutočniť v Pruskom 29. januára. Informoval i o návrhu únie o možnosti odohrania dohrávok z jesennej časti, a to na jednom mieste počas jedného víkendu. Tieto všetky dohrávky by sa mali odohrať v krytej hale v Žiline. Termín by sa ešte dohodol na stretnutí v Pruskom.

Na stretnutí sa konštatovala aj zmena na poste hlavného trénera A mužstva našich Pirátov. Jána Cimermana nahradil od 1. januára 2022 Martin Sminčák, ktorý doteraz viedol kategóriu U20.

Prezident klubu Daniel Lipár potom informoval trénerov o ekonomickej situácii klubu, ktorá je v súčasnosti stabilizovaná a v dobrej kondícii.

Hlavným bodom bola rozprava o tréningových možnostiach klubu počas zimnej prestávky. Tie by sa mali, v rámci protiepidemiologických opatrení, presunúť do telocviční a športových hál, ale i do voľného priestoru okolo Popradu pre naberanie fyzickej kondície. Vedenie klubu tak bude hľadať voľné a vhodné kapacity pre vhodné podmienky v interiéroch a na tréneroch by malo byť využívanie voľných plôch vonku.

Následne začala rozprava o cieľoch klubu na rok 2022. Hlavné priority sú zabezpečiť ekonomickú stabilitu klubu, posilniť hráčsky káder A mužstva a naďalej rozvíjať celú mládežnícku zložku. Vo všetkých kategóriách by mala byť slušnosť vo vystupovaní ako základná výbava každého hráča. Klub má za cieľ skvalitniť i marketing a propagáciu klubu, hlavne počas domácich zápasov a celkovo by sa chcel v roku 2022 posunúť o level vyššie.

Foto: Nový tréner A mužstva Martin Sminčák