NOVINKY
 1. Vitaj doma, Libor! 
 2. Lipo, vitaj doma!
 3. Prvý prípravný zápas pred novou sezónou sme vyhrali po nájazdoch
 4. Vitaj doma, Marek!
 5. Dávid, vitaj medzi Pirátmi!
 6. Denis, vitaj medzi nami!
 7. Mužstvo začalo letnú prípravu na novú sezónu 25. júla
 8. Hokejbalový kemp mal u detí úspech
 9. Piráti posilňujú
 10. Štyria Piráti v reprezentačnom drese získali bronz na Európskom pohári!
 11. Dve mužstvá z Popradu skončili na Országh cupe 2022 v osemfinále
 12. Strieborní Piráti U10 na MAMUT CUPe
 13. Šanca na rozvoj pre Tatranskú hokejbalovú ligu
 14. Víťazom Tatranskej hokejbalovej ligy sa stal Leopoldov Poprad
 15. Országh cup 2022 je už vyžrebovaný
 16. V extralige U17 sme získali bronz!
 17. Juniori majú extraligový bronz!
 18. Prvá sezóna Pirátov je za nami
 19. Ponuka na náš klubový hokejbalový kemp
 20. Víťazstvo Pirátov U11 na President Cup 2022
 21. Országh cup predstavil Pirátov
 22. Antoška nešetril kritikou, Popradu by mohla facka pomôcť
 23. Fotogaléria účasti Pirátov na PRESIDENT CUP 2022 v kategórii U11

Demos

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin