„6.apríla sa začala výstavba Ľadovej plochy v lokalite Starý Juh, ktorá bola jedným z predvolebných sľubov primátora Antona Danka. “

Zámerom Mesta Poprad je vybudovanie areálu s vonkajšou umelou nekrytou ľadovou plochou, ktorý bude v lete slúžiť pre letné športy napr. hokejbal, cvičenie, posilňovanie a relaxáciu a v zimnom období na verejné korčuľovanie pri osvetlenom ľade, podobne ako pri Aréne Poprad.

Ľadová plocha bude mať 52 m x 26 m s mantinelmi a technológiou chladenia. Cena stavby podľa zmluvy o dielo predstavuje sumu vyše 921 000 € s DPH.

Areál bude umiestnený na ulici Mládeže na pozemku existujúceho CVČ v Poprade. Zo severnej strany bude priamo susediť s objektom CVČ, sprístupnený bude novozriadeným vstupom z úrovne chodníka na ulici Mládeže z južnej strany.

„Na každé nové športovisko sa veľmi teším. Táto špičková moderná plocha bude slúžiť celoročne. Ihrisko vďaka vylepšeniam dosiahne medzinárodný štandard. Jeho výstavbou sa vytvoria vhodné podmienky pre vstup popradského hokejbalu do extraligy, spolu s možnosťou usporiadania medzinárodných turnajov. Výstavbu plochy sme konzultovali aj s prezidentom Športového hokejbalového klubu Poprad Danielom Lipárom,“ povedal pri obhliadke staveniska primátor Anton Danko.

V záujmovom území je umiestnené výtvarné dielo od akademického sochára Imricha Svitanu, ktoré stvárňuje detskú preliezku a šmýkačku – draka. Umelecké dielo ostane zachované formou premiestnenia na iné miesto v rámci areálu a bude upravené.

Stavba pozostáva z viacerých stavebných objektov:

– ľadová plocha o rozmeroch 52 m x 26 m – s mantinelmi a technológiou chladenia

– technické zázemie

– sociálne zázemie

– workoutové fitness ihrisko

– mestský mobiliár

– spevnené plochy

– sadové úpravy

– kamerový systém s napojením na mestskú políciu

„V rámci stavby bude realizovaná aj vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, prípojka NN rozvodov, osvetlenie areálu a oplotenie, technické a hygienické zázemie ako i fitness ihrisko,“ doplnila v závere vedúca odboru výstavby MsÚ Kristína Horáková.

Doba realizácie stavby je naplánovaná na 4 mesiace, všetko však záleží aj od poveternostných podmienok.

ZDROJ: poprad.sk