Ďakujeme sponzorovi IMS EAST s.r.o. za krásne bundy pre trénerov.