Vedenie Slovenskej hokejbalovej únie vypísalo konkurz na trénerov štátnych reprezentácií Slovenskej republiky v hokejbale

Uchádzači sa môžu prihlásiť do 30. októbra 2022.

V prílohe ponúkame všetkým uchádzačom pdf formulár na vyplnenie.

Záujemci na reprezentačnú stoličku pre najbližšie obdobie musia vyplnenú prihlášku poslať do 30. októbra 2022! Buď elektronicky na mailovú adresu hokejbal@hokejbal.sk, alebo poštou na adresu Slovenská hokejbalová únia – Junácka 6, 832 80 Bratislava

REPREZENTÁCIA U14, U16, U18 A U20  –  TLAČIVO

REPREZENTÁCIA MUŽOV A ŽIEN  –  TLAČIVO