Slovenská hokejbalová únia dostane tento rok štátnu dotáciu vo výške 250.000 eur.

Dotácia je navýšená o 50-tisíc eur. Generálny sekretár Slovenskej hokejbalovej únie Miroslav Dragun v utorok podpísal zmluvu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). 

„Slovenský hokejbal potrebuje silných partnerov a MŠVVaŠ je takým už mnoho rokov. Vďaka tejto stabilite a spolupráci môžeme aj v roku 2023 naplniť naše vízie a sústrediť sa na prácu, ktorá nás čaká,“ uviedol generálny sekretár SHbU. 

Zmeny sa udiali v štruktúrach Slovenskej hokejbalovej únie. Dňa 21. marca 2023 rozhodol výkonný výbor o tom, že marketing prejde pod patronát Generálneho sekretára. Výkonný výbor zároveň svojim hlasovaním poveril Michala Runáka riadením mediálnych aktivít zväzu a vymenoval ho za hovorcu zväzu. 

Rozhodol tiež o tom, že Jaroslav Mihal sa stal šéfom úseku všetkých štátnych reprezentácií.